Analyse stemgedrag ingediende moties Tweede Kamer 2013-2016

DATA VAN DE DAG - Met de vergaarde data over het stemgedrag van de partijen in de Tweede Kamer kunnen we ook nog bepalen hoe populair de moties van iedere partij bij andere partijen zijn. Zo blijken die van de VVD het meest geliefd en die van de Groep Bontes - van Klaveren het minst.

vrijdag 3 juni 2016 | DVDD, Parlement, Stemmingen, opendata

Vanaf tweede kwartaal 2014 stemt de PvdA voor geen enkele motie van de PVV meer

In bovenstaande tabel hebben we links de partijen staan die als hoofdindiener van een motie aangemerkt worden. Vaak worden moties door meerdere kamerleden van verschillende fracties ingediend. Maar het is extreem complex om die gegevens correct uit de pagina's van de Tweede Kamer te halen. We houden het dus bij de hoofdindieners.

Bovenaan staan de partijen die gestemd hebben. Het percentage geeft aan welk deel van hun stemmen voor de moties van de indienende partijen zijn uitgebracht.

Verder zijn de PvdD en SP het actiefst in het steunen van moties. En de moties van de VVD en van de PvdA zijn het meest populair. De moties van de PVV en Groep Bontes- van Klaveren zijn het minst populair.

We hebben ook nog even gecontroleerd of de PvdA haar belofte om niet meer voor moties van de PVV te stemmen is nagekomen. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Vanaf het tweede kwartaal 2014 (dus net na de belofte) is dat het geval. Zie hiervoor de onderstaande grafiek.

Omgekeerd stemt de PVV nog steeds wel met enige regelmaat voor moties van de PvdA.

Wat zijn de uitschieters naar boven en beneden? Over de hele periode gekeken stemt Groep van Vliet het vaakst tegen de moties van de PvdD (1,4%). Tegelijkertijd stemt de PvdD het vaakst voor de moties van GroenLinks (96,6%).

Het is ongebruikelijk dat een partij tegen een motie stemt die is ingediend door een van haar leden. Maar toch is het een paar keer voorgekomen.
Marianne Thieme (PvdD) stemde een keer tegen haar eigen motie. De fractie van D66 stemde een keer tegen een motie van haar lid van Weyenberg. En de fractie van de PVV stemde maar liefst drie keer tegen een eigen motie.

Update 16:00 uur: Oorspronkelijke artikel meldde dat ChristenUnie niet voor alle eigen moties stemde. Dat was niet correct. Een aantal moties van een oud-kamerlid waren onterecht aan de CU toegewezen. Tekst en tabel aangepast.

Percentage voorstemmen van PvdA voor moties PVV per kwartaal

Kwartaal2013-12013-22013-32013-42014-12014-22014-32014-42015-12015-22015-32015-42016-12016-2
Indiener PVV10.13.20.05.57.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Ook interessant om te lezen