Bevolking per provincie Koninkrijk der Nederlanden 1815 - heden

http://historisch.cbs.nlOmdat de data niet gestructureerd beschikbaar was, hebben we alle stoffige archieven uitgeplozen en de tellingen van inwoners per provincie in Nederland vanaf 1815 zelf op een rij gezet.

zondag 7 november 2021 | Bevolking, Nederland, opendata

Waar mogelijk is het wettelijke aantal inwoners gebruikt, wat niet gelijk is aan het feitelijke aantal

Open data van de inwonertellingen per provincie is slechts vanaf 1960 beschikbaar in tabelvorm online. We hebben de data uit verschillende beschikbare archieven gecombineerd tot een dataset.

In deze dataset hebben we getracht de telling van ieder jaar voor 1 januari te nemen. Echter, een deel van de gevonden data betreft de telling van 31 december in het jaar voorafgaande aan gemeld jaar. Daar zitten dus een aantal kleine afwijkingen in.
Daarnaast is voor een aantal jaar in de periode 1850-1880 de data van de "feitelijke" telling gebruikt. Hetgeen iets anders is dan de "wettelijke" telling. Dat laatste betreft slechts de ingeschrevenen.

Suggestie voor verbetering van data zijn welkom. Mail ons.

We stellen de data beschikbaar voor verder gebruik middels deze CSV. Bij het gebruik stellen we een vermelding op prijs.

Om in de toekomst dit soort datasets te kunnen blijven samenstellen, helpt een donatie om de gemaakte, vrijwillige, uren vrij te maken.

Hieronder een animatie van de data, gemaakt met Flourish.

Ook interessant om te lezen