Dividend alle vaste staatsdeelnemingen gedaald in 2014

DATA VAN DE DAG - De minister meldt in een brief aan de 2e Kamer dat het dividend uit staatsdeelnemingen op nieuwe hoogte sinds de crisis is gekomen. Echter, dat geldt alleen voor de operationele deelnemingen. Wanneer alle vaste staatsdeelnemingen meegenomen worden, daalde het dividend met bijna €900 miljoen.

donderdag 15 oktober 2015 | dvdd, overheid, economie

Het dividend daalde in 2014 met bijna €900 miljoen

De minister meldt het dividend van €864 miljoen als een record sinds de crisis. Dat klopt. Maar in het bijgevoegde jaarverslag van staatsdeelnemingen staan meer deelnemingen dan waarover de minister rapporteert. De minister heeft het alleen over de operationele deelnemingen. Maar de staat heeft ook nog beleidsmatige deelnemingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Nederlandse Bank en Energie Beheer Nederland bv. Die laatste gaat over de gasbaten.

Wanneer we de cijfers van 2014 combineren met de gegevens die de Rekenkamer in het voorjaar publiceerde over de jaren vanaf 2008, komen we tot een totaal van €3,4 miljard. Dat is bijna €900 miljoen minder dan in 2013.

De tijdelijke staatsdeelnemingen in oa ABN Amro en SNS vallen buiten deze cijfers.

Dividend uitgekeerd aan de Staat uit vaste staatsdeelnemingen

2008200920102011201220132014
Operationele deelnemingen686100000720100000530500000375700000694700000788300000864000000
Beleidsmatige deelnemingen4400600000377960000036466000002884600000433860000034696000002521000000

Noot:
Zie bladzijde 157 van het jaarverslag 2014 voor een handzaam overzicht alle deelnemingen en bedragen.

Ook interessant om te lezen