Gedetailleerde milieudata op niveau provincie

AANVRAAG - Voor een fractie bij een van de Provinciale Staten inzichtelijk gemaakt hoe de belangrijkste milieu indicatoren zich de laatste jaren op provinciaal niveau hebben ontwikkeld.

maandag 12 oktober 2015 | aanvraag, milieu

De aanvragende fractie kon de afgelopen jaren alleen reageren op de data aangeboden door de gedeputeerden en hun ambtenaren. Door zelf de data te vergaren en inzichtelijke te maken, kunnen ze hun informatiepositie versterken.

Uit het onderzoek kwamen een aantal interessante en onverwachtse trends naar voren op provinciaal niveau. Daarnaast werd indirect duidelijk wat de tekortkoming zijn in het huidige meetnetwerk.

Voorbeelden van indicatoren die onderzocht zijn: Fijnstof (PM10 en PM2,5), NOx, grondwaterstand en bestrijdingsmiddelen.

Inspanning: 40 uur

Doorlooptijd: 4 weken

Ook interessant om te lezen

Luchtvervuiling Europa 1973-2013

DATA VAN DE DAG - Begin jaren zeventig is met in Europa gestart de luchtverontreiniging te meten. In de loop der jaren werd het aantal meetstations steeds verder uitgebreid. Alle gegevens zijn tegenwoordig open data. Daarmee kunnen we een overzicht presenteren van de ontwikkeling van de laatste veertig jaar.

maandag 12 oktober 2015 | aanvraag, milieu