Analyse factoren die meespelen in frequentie verkeersongelukken

DATA VAN DE DAG - Het op- of ondergaan van de zon heeft geen merkbare invloed op het aantal ongelukken dat op de Nederlandse wegen plaats vindt. Dat leert een complexe visuele analyse van ruim 900.000 ongelukken van de afgelopen 9 jaar ons.

woensdag 4 november 2015 | Verkeer, opendata

De kerstborrels zorgen voor de meeste ongelukken

Recent publiceerde NU.nl twee uitgebreide analyses van alle verkeersongelukken in Nederland. Daar kwamen een aantal opmerkelijke conclusies uit, bijvoorbeeld over de kleur van de auto als factor.

Maar het riep gelijk ook weer nieuwe vragen op. Een van de eerste vragen die we hadden is, wat is de invloed van daglicht en donker op het aantal ongelukken.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat nauwelijks een rol speelt. De drukte op de weg, en dan met name in de spits, is de grootste factor. Natuurlijk zegt een visuele presentatie niet alles. Wellicht dat een statistiche analyse alsnog wat invloed aan kan tonen.

Voor de bovenstaande grafiek zijn alle ongelukken van 2006 tot en met 2014 gebruikt. Naarmate er meer rood in een vlak zit, waren er meer ongelukken. Minste ongelukken zijn er in de nacht (ongeveer 100 per halve maand over de hele periode). De drukste periodes tellen meer dan 2000 ongelukken.

Voor de zonsopkomst en zonsondergang zijn de waarden van 2015 gebruikt. Daar zit natuurlijk over de jaren een beetje variatie in. Met name in start en einde zomertijd. De vlakken eind maart en eind oktober zijn dan ook niet zuiver te vergelijken. Maar alles normaliseren op wintertijd leverde een sprong op in de spits en gaf daarmee een lastiger visuele vergelijking.
Hier nog een versie met legenda.

Bij de analyse bleek overigens al snel dat de registratie van ongelukken de gebruikelijke voorkeur voor 'makkelijke' tijdstippen bevatte. Hele uren, gevolgd door halve uren en dan kwartieren komen veel vaker voor dan tijdstippen als 16:23. In een grafiek zijn die pieken goed te zien (onderste grafiek).
Dat zorgt dan ook voor de horizontale balken in de bovenste grafiek.

Tijd van het jaar

Dat er gedurende het jaar fluctuaties zouden zijn, was te voorzien. In de zomer zijn bijvoorbeeld veel mensen op vakantie. Maar onderstaande grafiek, waarin het aantal ongelukken per dag van het jaar is geplot, laat toch een paar opvallende zaken zien. Zo valt het aantal ongelukken half februari plots terug. Mogelijk dat carnaval en de vakanties rond die tijd een rol spelen.

Nog opvallender is de dip rond de kerstdagen. Overigens vooraf gegaan door een piek rond 20 december. Mogelijk dat alle eindejaars- en kerstborrels daar een factor zijn.

Tot slot hebben we gekeken naar de ernst van een ongeluk. We hebben hiervoor het aantal slachtoffers per ongeluk als indicator genomen. Dan blijkt dat de ongelukken in de zomermaanden zwaarder zijn. Waarschijnlijk door het minder drukke verkeer is dan de gemiddelde snelheid hoger en daarmee de impact groter.

Bovenstaande analyse is uiteraard geen wetenschappelijk bewijs. Het is bedoeld als voorbeeld van wat men kan doen met open data.

De data is afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Miliieu en Rijkswaterstaat. De data is te downloaden via het open data portaal van de Rijksoverheid.

Ook interessant om te lezen

Verkeersdoden Nederland

Jaarlijks publiceert het CBS een overzicht van het aantal verkeersdoden in het voorgaande jaar. We hebben deze gegevens in een paar handzame overzichten gestopt om de trends te kunnen zien.

woensdag 4 november 2015 | Verkeer, opendata

Trends bij het halen van rijbewijs B

DATA VAN DE DAG - In de Verenigde Staten is sprake van een sterke daling bij het halen van het rijbewijs onder jongeren. Een verklaring van die trend lijkt te zitten in verdere urbanisering. We hebben dit voor Nederland ook eens onderzocht.

woensdag 4 november 2015 | Verkeer, opendata

Langjarig verloop behaalde rijbewijzen

DATA VAN DE DAG - De voorlopige cijfers over 2015 van het CBR zijn binnen. Daarmee kunnen we ons langjarige overzicht van behaalde rijvaardigheidsbewijzen en theorie-examens bijwerken.

woensdag 4 november 2015 | Verkeer, opendata