Hogere belasting op frisdrank in dalende markt

ACTUALITEIT - Kabinet is voornemens de belasting op frisdrank, sapjes en flesjes water te verhogen. Daarmee wil men het gat in de begroting dichten. De frisdrankindustrie is woedend. Hoe staat het met de markt voor frisdrank?

donderdag 3 september 2015 | economie, kabinet, begroting, consumptie, actualiteit

De dalende markt roept wel de vraag op of de beoogde extra opbrengst gehaald gaat worden

We hebben de consumptie van frisdrank in kaart gebracht vanaf 1970. En dan komt naar voren dat die markt zijn hoogtepunt een aantal jaar geleden lijkt te hebben bereikt. De laatste jaren is er sprake van een daling.

Een belastingverhoging zal de markt voor de industrie nog moeilijker maken. Hun woede is verklaarbaar.

De dalende markt roept wel de vraag op of de beoogde extra opbrengst gehaald gaat worden.

Noot:
2014 is berekend op basis van de eerste cijfers van het CBS en het bevolkingsaantal. De definitieve cijfers zijn nog niet gepubliceerd op Frisdrank.nl.

Ook interessant om te lezen

Tweede Kamer voorzitter Van Miltenburg laat zich vaker vervangen dan haar voorgangers

AANVRAAG DATA - Op verzoek De Stand uitgezocht hoe vaak de huidige Tweede Kamervoorzitter vergaderingen voorzit. Scrape op alle verslagen plenaire vergaderingen Tweede Kamer.

ARTIKEL - Alle aandacht voor Anouchka van Miltenburg doet anders vermoeden, maar het is echt zo: de Tweede Kamer-voorzitter is opvallend vaak afwezig. Voor bijna de helft van de vergaderingen laat Van Miltenburg zich vervangen.

donderdag 3 september 2015 | economie, kabinet, begroting, consumptie, actualiteit