Langjarig overzicht oplage papieren dagbladen Nederland

DATA VAN DE DAG - Nu de cijfers over 2015 compleet zijn, kunnen we ons langjarige overzicht van de oplage van de papieren versie van de Nederlandse dagbladen bijwerken. De reeds lang gaande daling ging ook in 2015 onverminderd door.

dinsdag 19 april 2016 | DVDD, kranten, Economie

De bovenste grafiek geeft de totale oplage van alle betaalde landelijke en regionale kranten weer. De piek lag in 1997 met 4,65 miljoen kranten. In 2015 waren dat er nog maar 2,45 miljoen.

Maar dit moet natuurlijk ook in verhouding tot de bevolking gezien worden. Daarom in de onderste grafiek een overzicht van het aantal kranten per huishouden en inwoner van 15 jaar of ouder. Dan ligt de piek duidelijk eerder en is ook de daling sterker.

Hieronder nog een overzicht met zowel de betaalde dagbladen als de gratis verspreide kranten. De gratis kranten zitten 432.500 nu lager dan ooit sinds de introductie in Nederland.

Voor de betaalde oplage van de papieren dagbladen hebben we ook nog een overzicht gemaakt van de jaar op jaar mutaties van de aantallen. Het gaat nu met meer dan 10% per jaar achteruit.

Tot slot een overzicht van het relatieve marktaandeel van de papieren landelijke dagbladen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het AD in 2006 diverse regionale titels samenvoegde met de landelijke editie.

Data: NOM, Piet Bakker, CBS

Ook interessant om te lezen