Ledental Politieke Partijen Nederland 1950-2017

DATA VAN DE DAG - Jaarlijks brengt het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen een overzicht uit van het aantal leden per politieke partij. We hebben deze cijfers aan ons overzicht toegevoegd.

woensdag 8 februari 2017 | DVDD, Politiek, Parlement

Het totale ledental loopt iets op. Ook in verhouding tot de volwassen bevolking.

De meest opvallende stijging zit bij GroenLinks (+2.200) en DENK (+2.500).

De meest opvallende daling zit bij de SP (-2.200) en VVD (-1.800).

De grafiek bovenaan geeft het verloop van het totale ledental in verhouding tot het aantal volwassen inwoners van Nederland. Dat zit nu op 2,1%

De grafiek helemaal onderaan geeft het verloop per partij weer. Waar bij fusiepartijen de tellingen van de oorspronkelijke partijen bij elkaar zijn gevoegd.

Tot slot een eenvoudige grafiek van de absolute aantallen sinds 1950.

Ook interessant om te lezen