Netwerk ontwikkelingssamenwerking op basis van IATI

De activiteiten van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties worden steeds vaker gepubliceerd op basis van de IATI standaard. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bepaald dat de standaard vanaf 2015 ook verplicht is. De ontwikkelingssector wordt daardoor transparanter. Iedereen kan de gepubliceerde data verzamelen en analyseren.

woensdag 18 mei 2016 | Netwerk, NGO, IATI

Diverse organisaties passen de IATI standaard op geheel eigen wijze toe

Datagraver en DUiDT gingen op zoek naar lokale organisaties in ontwikkelingsgebieden waar Nederlandse NGO’s mee samenwerken. We gebruikten daarvoor de informatie over transacties van Hivos en Oxfam Novib naar deze lokale organisaties. Alle transacties naar zichzelf, naar organisaties die ook de naam Hivos, Oxfam of Novib dragen, alsook transacties waarbij de naam van een ontvangende organisatie ontbrak, namen we we niet mee in de analyse.

Met de meest recente IATI datasets van Oxfam Novib en Hivos maakten we bovenstaand netwerkplaatje. In het plaatje wordt duidelijk dat zij met negen lokale organisaties beide samenwerken. Deze organisaties staan in het midden (blauw). In het plaatje zijn lokale organisaties groter naarmate ze meer geld ontvangen. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn ze ook iets groter gemaakt.

Tijdens de analyse merkten we dat verschillende organisaties de IATI standaard op heel eigen manier toepassen. Zo laat de een de munteenheid achterwege en de ander publiceert bedragen verschillende valuta’s. Ook gaan ze anders om met het in XML definiëren van projecten, organisaties en de financiële transacties anders opgezet. Daardoor is het niet eenvoudig om de data te koppelen.

De analyse leerde ons ook dat samenwerking alleen op organisatieniveau plaatsvindt, (vooralsnog) niet op projectniveau. Dit is niet overigens niet zichtbaar gemaakt in het plaatje.

Door de datasets van andere Nederlandse NGO’s, alsook meer gegevenselementen per NGO toe te voegen, kan een veel interessanter doorkijkje worden gegeven in de samenwerkstructuren van de hele Nederlandse ontwikkelingssector.