Onderwijzend personeel 1999 - 2015

DATA VAN DE DAG - Op de dag van de onderwijzer brengen we een update van de aantallen onderwijzers in het Nederlandse onderwijs.

woensdag 5 oktober 2016 | onderwijs, Scholieren, DVDD

In 2015 waren er ongeveer 259.000 onderwijzers in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs samen.

Dit aantal is de laatste jaren redelijk stabiel.

De verhouding tussen het aandeel onderwijzend personeel en directie & management is de afgelopen jaren ook stabiel. Zie grafiek helemaal onderaan.

Als we nader kijken naar het primaire onderwijs is de verdergaande daling van het aandeel van mannen daarin zichtbaar.

Ook bestaat in het primaire onderwijs sinds vorig jaar de directie en het management voor meer dan de helft uit vrouwen.

Dit is nog niet het geval bij de overige onderwijsvormen. Maar ook daar neemt het aandeel vrouwen in directie en management snel toe. Alleen het voortgezet onderwijs loopt daar wat achter. Daar is nu krap 31% van de directie en het management vrouw.

Ook interessant om te lezen