Onderwijzend personeel (leraren) 1999 - 2016

Op de dag van de onderwijzer brengen we opnieuw een update van de aantallen onderwijzers in het Nederlandse onderwijs.

donderdag 5 oktober 2017 | DVDD, onderwijs

Nog maar 1 op de 8 leraren in het primair onderwijs is man

In 2016 waren er ongeveer 260.000 onderwijzers in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs samen. Dit is dus exclusief directie en ondersteunend personeel.

Dit aantal is de laatste jaren redelijk stabiel.

De verhouding tussen het aandeel onderwijzend personeel en directie & management is de afgelopen jaren ook stabiel. Zie grafiek helemaal onderaan.

Als we nader kijken naar het primaire onderwijs is de steeds verdergaande daling van het aandeel van mannen daarin zichtbaar.

Ook bestaat in het primaire onderwijs sinds 2015 de directie en het management voor meer dan de helft uit vrouwen.

Hoewel er nog steeds discussie is over het verkleinen van klassen, is het aantal leerlingen per FTE in het primair onderwijs de laatste jaren redelijk stabiel.
Het betreft hier alleen onderwijzend personeel, geen ondersteuning. De cijfers zijn inclusief bijzonder onderwijs waar meer leerkrachten per leerling nodig zijn. En het is vaak zo dat voor 1 klas twee onderwijzers staan die samen meer dan 1 FTE vormen. Deze grafiek zegt dus niet direct iets over de grootte van de klassen zelf.

Ook interessant om te lezen

Ontwikkeling onderwijskosten per student

AANVRAAG - Op verzoek van een onderzoeksbureau uitgezocht hoe de werkelijke kosten van het onderwijs zich hebben ontwikkeld de laatste 10 jaar. Dit omgerekend naar kosten per actieve student.

donderdag 5 oktober 2017 | DVDD, onderwijs