Opgespoorde uitkeringsfraude 2011-2015

DATA VAN DE DAG - Aan de hand van het jaaroverzicht beleidscijfers SZW hebben we de uitkeringsfraudecijfers van 2015 toegevoegd aan onze reeks. In 2015 daalde het gevonden fraudebedrag met 13% tot €137 miljoen.

maandag 4 juli 2016 | DVDD, Fraude, uitkeringen, Overheid

Bij 0,6% van de uitkeringen constateerde men in 2015 fraude

Het aantal gevonden fraudegevallen daalde van 64.400 in 2014 naar 46.300 in 2015. De gemiddelde gevonden fraude per geval steeg daarmee wel van ruim € 2.400 tot bijna € 3.000. Dat is het hoogste bedrag sinds de cijfers in 2011 gepubliceerd werden.

Omdat het aantal uitkeringen licht gestegen is, is het aandeel uitkeringen waar fraude gevonden wordt gedaald, alsmede het gemiddelde fraude bedrag gerekend over alle uitkeringen, zie onderste grafiek.

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015
Kans 0,94% 0,87% 0,95% 0,90% 0,64%

Noot:
Frauderapportage beschikbaar voor uitkeringen i.h.k. WWB, TW, AIO, WAZ, Wajong, ZW, WAO, IVA, WGA, AOW, Anw, AKW en WW

Ook interessant om te lezen