Opgespoorde uitkeringsfraude vanaf 2011

Voor diverse uitkeringen in Nederland is er rapportage over het aantal gevonden fraudegevallen en het fraudebedrag. In deze case tonen we de ontwikkeling vanaf 2011.

woensdag 6 oktober 2021 | Overheid, uitkeringen, Fraude

Het bovenstaande overzicht betreft het totaal aantal gevonden fraudegevallen.

De volgende grafiek toont het totaal gevonden fraudebedrag.

Thumbnail
En met de eerste twee overzichten kan het derde overzicht gemaakt worden, te weten het gemiddelde bedrag per gevonden geval van fraude.
Thumbnail

Helemaal onderaan staat het overzicht van het gemiddelde fraudebedrag over alle uitkeringen gerekend.

Noot:
Over de volgende uitkeringen is rapportage beschikbaar: WWB, TW, AIO, WAZ, Wajong, ZW, WAO, IVA, WGA, AOW, Anw, AKW en WW. Daar waar met aantallen uitkeringen gewerkt wordt, staat dat voor uitkeringen voor de duur van een jaar. Dus een twee uitkeringen van een half jaar tellen samen als 1 in de telling.

Ook interessant om te lezen