Prijsontwikkeling postzegel laatste 20 jaar

DATA VAN DE DAG - De prijs van een standaard postzegel gaat in 2016 omhoog naar 73 eurocent. Vooral de laatste jaren vindt er regelmatig een verhoging plaats.

maandag 26 oktober 2015 | dvdd, economie, inflatie

In 1997 betaalde u voor een postzegel voor een brief nog 80 cent. Omgerekend naar eurocenten is dat net iets meer dan 36. Bij de omschakeling naar de euro is hier 39 van gemaakt. In 2006 werd het 44 eurocent.

Vanaf 2011 ging het ieder jaar omhoog. Eerst naar 46, gevolgd door 50, 54, 64 en 69. En komend jaar dan naar 73 eurocent.

Bovenste grafiek bevat alleen de oorspronkelijk waarde in ieder jaar. Onderste grafiek heeft extra lijn voor de inflatiegecorrigeerde prijs naar bedragen van 2015.

Ook interessant om te lezen

Samenhang tussen prijs van olie en benzine aan de pomp

DATA VAN DE DAG - Hou nauwgezet volgt de prijs van benzine aan de pomp die van de olie op de wereldmarkt? Een vraag die vaak tot felle discussies leidt op verjaardagen. In het verleden hebben we dat al eens uitgezocht. Maar gegeven de langdurig lage olieprijs was een update op zijn plaats.

maandag 26 oktober 2015 | dvdd, economie, inflatie

Benzineprijs vanaf 1970

DATA VAN DE DAG - De benzineprijs houdt al jaren de gemoederen bezig. Gevoelsmatig blijft het maar stijgen. Maar de werkelijke trend is toch net anders.

maandag 26 oktober 2015 | dvdd, economie, inflatie