Samenhang tussen prijs van olie en benzine aan de pomp

DATA VAN DE DAG - Hou nauwgezet volgt de prijs van benzine aan de pomp die van de olie op de wereldmarkt? Een vraag die vaak tot felle discussies leidt op verjaardagen. In het verleden hebben we dat al eens uitgezocht. Maar gegeven de langdurig lage olieprijs was een update op zijn plaats.

woensdag 25 mei 2016 | DVDD, olie, Benzine, Verkeer, Economie

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, is de prijs van benzine het afgelopen jaar niet in dezelfde mate gedaald als te verwachten was op basis van het patroon van de afgelopen jaren. De bewegingen worden wel nog steeds nauw gevolgd.

De grafiek wordt als volgt opgebouwd:

  • Voor de benzineprijs geldt de dagelijkse pompprijs gemeld bij het CBS
  • Daar wordt de btw en de accijns van af getrokken. Alleen de kale prijs wordt gebruikt
  • Voor de olieprijs geldt dat de dagslotkoersen in euro's genomen worden en een mix van 70% Brent en 30% WTI wordt genomen (ongeveer wat er hier gebruikt wordt)
  • Bij de start van de grafiek zijn de waarden naar 100 genormeerd. Alle weken daarna zijn in verhouding tot die 100 weergegeven. Zo was de startwaarde voor benzine 0,60. Als benzine dan stijgt naar 0,66 staat dat in de grafiek als 110 (+10%)

Ook interessant om te lezen