Uitstoot broeikasgassen Nederland in relatie tot doelstelling 2020

DATA VAN DE DAG - Vandaag publiceerde het CBS de cijfers over de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2015. Met de cijfers van 2014 erbij hebben we onze eerdere grafiek van een update voorzien.

maandag 5 september 2016 | DVDD, Klimaat, CO2

In 2020 moet het niveau van uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25% lager zijn dan dat van 1990. In 2015 werd dit vastgelegd naar aanleiding van een rechtszaak aangespannen door Urgenda tegen de Staat.

Maar daar waar er sprake was van een daling in 2014, steeg de uitstoot in 2015 weer. Daarmee wordt de doelstelling weer ambitieuzer.

Ook interessant om te lezen

Climate change made tangible

FUN - In a conversation with our daughter the question rose if you could feel the climate change. We explained the changes are very slow and you need a lot of data to actually measure it.
Well... can't you feel the data somehow?

maandag 5 september 2016 | DVDD, Klimaat, CO2