Update cijfers moord en doodslag

DATA VAN DE DAG - CBS heeft de cijfers over de doodsoorzaken bijgewerkt. Daarin zit ook de categorie "moord en doodslag". Aan de hand daarvan werken we de overzichten bij over het verloop van het aantal moorden in Nederland

woensdag 11 juli 2018 | DVDD, Doden, Bevolking

Aantal moorden in 2017 met bijna 40% toegenomen ten opzichte van 2016

De cijfers van het CBS gaan over mensen die ingeschreven staan als inwoner van Nederland die sterven aan moord of doodslag op Nederlandse bodem.
Daarnaast zijn er ook nog cijfers over alle slachtoffers op Nederlandse bodem. Dit ligt iets hoger.

Beide registraties laten een plotselingen stevige stijging zien ten opzichte van 2016. Een stevige trendbreuk ten opzichte van de laatste jaren.
Met name de drugsoorlog in Amsterdam lijkt daar een grote bijdrage in te leveren.

Bovenste grafiek is in absolute aantallen. Onderste grafiek is naar ratio van de bevolking, voor alleen de inwoners van Nederland.

Ook interessant om te lezen

Slachtoffers van moord en doodslag

DATA VAN DE DAG - Beroepscrimineel Lucas Boom werd afgelopen dinsdag op klaarlichte dag in Zaandam geliquideerd. Aanleiding voor Datagraver om het aantal moorden en doodslagen voor je in kaart te brengen.

woensdag 11 juli 2018 | DVDD, Doden, Bevolking