Update grafieken resultaat verkiezingen Tweede Kamer

DATA VAN DE DAG - Datagraver heeft in de afgelopen jaren een aantal grafieken gepubliceerd over verkiezingen en met name de Tweede Kamer. Nu de verkiezingen van de Tweede Kamer voorbij zijn, geven we hier een update van deze grafieken.

donderdag 16 maart 2017 | DVDD, Parlement, Verkiezingen

2017 was na 2002 het jaar met de grootste verschuivingen tijdens de verkiezingen

In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat ondanks het hoge aantal partijen dat op de kieslijsten stond (28) er geen record aantal partijen start in de Tweede Kamer.

Helemaal onderaan plaatsen we het opkomstpercentage in historische perspectief, waarbij gelijk alle andere verkiezingen in Nederland getoond worden. De opkomstplicht werd in 1970 afgeschaft.

Ondanks het feit dat er niet een record aantal fracties in de kamer gekozen is, is er een andere verschuiving die wel van grote invloed is op de formatie. De grote partijen in de kamer worden al een hele tijd kleiner. En er zijn geen andere partijen die de traditionele rol van de grote drie (CDA, VVD en PvdA) overnemen. Een meerderheid krijgen vraagt nu minimaal 4 partijen.

Allereerst een overzicht van hoeveel zetels respectievelijk de grootste, de 2 grootste gecombineerd en de drie grootste partijen gecombineerd. op ieder moment in de Tweede Kamer hadden.

Vervolgens een overzicht van de verdeling tussen de traditionele grote drie partijen (CDA, VVD en PvdA) en de overige partijen. Waarbij ook aangegeven hoeveel leden die partijen gecombineerd hebben omdat die trends lijken samen te vallen.

Tot slot hebben we bekeken hoeveel zetels er bij de verkiezingen van partij gewisseld zijn. We hebben hier sec gekeken naar de resultaten van de verkiezingen zelf, dus niet naar afsplitsingen tijdens de zittingsperiode.
Een zetel die er bij de ene partij af ging en bij een andere partij bij kwam, telt twee keer. Omdat we de dynamiek ten opzichte van de 150 zetels willen uitdrukken.
2017 blijkt niet het meest "heftige" jaar te zijn. Dat was 2002. Dit geldt voor de periode vanaf 1956. Toen ging de Tweede Kamer van 100 naar 150 zetels.

Ook interessant om te lezen

Tweede Kamer voorzitter Van Miltenburg laat zich vaker vervangen dan haar voorgangers

AANVRAAG DATA - Op verzoek De Stand uitgezocht hoe vaak de huidige Tweede Kamervoorzitter vergaderingen voorzit. Scrape op alle verslagen plenaire vergaderingen Tweede Kamer.

ARTIKEL - Alle aandacht voor Anouchka van Miltenburg doet anders vermoeden, maar het is echt zo: de Tweede Kamer-voorzitter is opvallend vaak afwezig. Voor bijna de helft van de vergaderingen laat Van Miltenburg zich vervangen.

donderdag 16 maart 2017 | DVDD, Parlement, Verkiezingen