Verkeersdoden Nederland

Jaarlijks publiceert het CBS een overzicht van het aantal verkeersdoden in het voorgaande jaar. We hebben deze gegevens in een paar handzame overzichten gestopt om de trends te kunnen zien.

woensdag 14 april 2021 | Verkeer, Bevolking

Het aantal verkeersdoden bij de fietsers neemt verhoudingsgewijs nog steeds toe, met name door de e-bike

De meest recente data van het CBS gaat over 2020. Een lichte daling in dat jaar, mede als gevolg van de lockdowns en daarmee gepaard gaande vermindering van het verkeer.
Alleen de groep fietsers valt op. In absolute zin het hoogste aantal in 25 jaar. Maar als relatief aandeel van alle verkeersdoden zit fietsen zelfs op het hoogste niveau sinds begin van deze reeks. Als mogelijke oorzaak wordt de toename in het (snellere) e-bike gebruik aangegeven.

Bij personenauto's is duidelijk te zien dat allerlei verplichtingen zoals autogordels gezorgd hebben voor snelle daling van het aantal verkeersdoden aldaar, terwijl het autopark wel groeide. Ook het invoeren van verplichte helm voor bijvoorbeeld de brommer heeft impact gehad.

Thumbnail

Ook interessant om te lezen