Verloop COVID-19 Nederland

Op deze pagina de collectie grafieken en cijfers over het verloop van de COVID-19 epidemie in Nederland.

NB: Deze pagina krijgt geen dagelijkse updates meer sinds 31-12-2020, alleen nog incidentele. Check de update datums op de grafieken zelf om te zien hoe recent ze zijn.

vrijdag 25 november 2022 | Nederland, Gezondheid, COVID-19, Virus

Vooraf: we presenteren alleen maar gegevens die uit betrouwbare bronnen komen. We geven dus bijvoorbeeld alleen de geteste gevallen weer.
Tevens is het zo dat een deel van de getallen alleen maar weergeven wat het RIVM op die dag rapporteert. Bijvoorbeeld bij sterfgevallen kan het gaan over mensen die in de dagen ervoor zijn overleden. We kiezen bewust voor onze weergave omdat het voldoende de onderliggende trend zichtbaar maakt.

Daar het RIVM de af en toe veel correctie doorvoert, maar dit alleen doet op de meest recente gegevens, kan het gebeuren dat er af en toe een onverwachtse daling zichtbaar is (bv in dodental) omdat een dubbeltelling weggehaald is. Dit is dan echter niet op de historische data gecorrigeerd.

Allereerst het overzicht van het verloop van de gevallen en doden vanaf het eerste geval in Nederland.

Thumbnail

Vervolgens het verloop van het aantal bezette IC en ziekenhuisbedden (alleen bevestigde gevallen) en het aantal mensen dat op een dag opgenomen is op respectievelijk de IC of in het ziekenhuis.
Thumbnail

De impact van Corona is verschillend per leeftijdsgroep per periode. Deze heatmaps laten zien in welke leeftijdgroepen in welke weken de hoogste besmettinggraden voorkwamen. In absolute cijfers per leeftijdsgroep en in verhouding tot de omvang van de groep.Thumbnail

Naast gevonden gevallen hebben we dit ook als sterfte per leeftijdsgroep per week. Eerst in absolute cijfers per leeftijdsgroep en daaronder in verhouding tot de omvang van de groep.Thumbnail

We hebben ook heatmaps gemaakt voor de aantallen opnames met/door Covid-19 per week. De onderliggende data bevat wat ruis, waardoor er soms wat onregelmatigheden in de patronen zitten. Let op, de leeftijdsindeling is hier anders en de weken starten later dan hierboven.

Hetzelfde voor de IC opnames, maar dan voor een iets langere periode, beginnend vlak na de eerste golf.

In het beschouwen van de druk op de zorg is het ook goed om de cijfers van bedden bezet in verpleeghuizen door Covid-19 en de thuisverpleging (mensen die met zuurstof en monitor van ziekenhuis naar huis gestuurd worden) mee te nemen. Onderstaande grafiek is een reconstructie van die cijfers, samen met de reguliere cijfers.

Omdat niet iedereen getest wordt en ook niet ieder sterfgeval getest wordt, is niet met zekerheid te zeggen hoeveel mensen er precies aan overlijden. Maar op basis van de wekelijkse sterftecijfers van het CBS en een gewogen gemiddelde over de periode 2010-2019 is wel een inschatting te maken. Omdat de sterfte in NL sowieso iets oploopt (combinatie groeiende bevolking plus vergrijzing) hebben we ervoor gekozen als nullijn iets boven het gemiddelde te gaan zitten (+3,5% voor 2020, +3,7% voor 2021 en +4% voor 2022). En daarmee kunnen we de wekelijkse over/ondersterfte uitrekenen. En zo komen we tot een lopen cumulatief totaal. De sterfteregistratie loopt wat achter, dus cijfers kunnen soms nog wat bijgesteld worden.

Op basis van CBS cijfers wordt de Covid-19 sterfte ieder kwartaal bijgesteld (donkerblauw). Tot die tijd alleen de RIVM cijfers (rood). Maar vanwege ontbreken meldplicht zijn de cijfers van het RIVM altijd lager dan uiteindelijke telling.Thumbnail

Sinds begin 2021 kunnen mensen worden gevaccineerd in Nederland. We beschouwen iemand volledig gevaccineerd (in deze) als de laatste prik meer dan twee weken geleden was. Op basis van de cijfers van RIVM hebben we dit overzicht gemaakt van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep (in procenten).Thumbnail

Op basis van de RIVM cijfers kunnen we ook per leeftijdsgroep aangeven welk aandeel van de mensen waarbij het virus is geconstateerd tot nu toe overleden is aan de gevolgen. Dit heet de "Naïve Case Fatality Rate". Het "naïve" is omdat we nog in de epidemie zelf zitten en er nog mensen ziek zijn waarvan nu nog niet bekend is of ze zullen genezen of overlijden.

Thumbnail

Met diezelfde cijfers en de cijfers over de omvang van de bevolking per leeftijdsgroep, kunnen we ook zichtbaar maken hoeveel bevestigde gevallen er zijn per 100.000 inwoners in iedere leeftijdsgroep:

Thumbnail

Maar in het voorjaar van 2021 is het vaccineren sterk op gang gekomen. Daarom ook een meting van de recente periode.

Thumbnail

En tevens hebben we de tellingen van na 1 juli ook apart in verhouding tot de omvang van de bevolkingsgroep geplaatst.

Thumbnail

Wilt u de ontwikkeling van Nederland vergelijken met die van andere landen, dan kunt u gebruik maken van het interactieve tool dat Innouveau voor ons ontwikkeld heeft.

Archief

Grafieken die net meer bijgewerkt worden.

Om te constateren of iemand COVID-19 heeft moet er een test uitgevoerd worden op het SARS-CoV-2 virus. Op basis van de dagstaten hebben we een overzicht gemaakt van het aantal tests en het aandeel positieve uitkomsten (positief betekent dat er inderdaad het virus is aangetroffen). Let op: Er zit soms vertraging tussen de tests en het verwerken van de rapportages bij RIVM vanuit de labs. De cijfers van de laatste dagen/week worden regelmatig naderhand nog bijgesteld. En tevens is op dit moment niet duidelijk welk deel van de cijfers van het RIVM bestaat uit commerciële tests en hoeveel commerciële tests er nog buiten de rapportage zit.

Thumbnail

De impact van Corona op de verschillende leeftijdsgroepen en mannen/vrouwen loopt nogal uiteen. In dit overzicht combineren we verschillende cijfers naar leeftijd en geslacht. In dit overzicht houden we geen rekening met het feit dat sommige mensen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, soms meerdere keren getest wordt. En het is belangrijk de cijfers bij de oudere groepen goed in context van de omvang van die groep te plaatsen.

(Deze kunnen we niet meer van update voorzien om dat uitsplitsing sinds begin december ontbreekt in RIVM rapportage)

Thumbnail

Bij Flourish hebben we een interactieve grafiek gemaakt met de herkomst van de besmettingen. Klik opties aan/uit om de y-as te laten schalen.
Plus een bar chart race voor alle geïdentificeerde herkomstgevallen de afgelopen weken.

Een andere weergave laat beter zien hoe de groei van het aantal gevallen en doden in de tijd verloopt. Bij een factor 1,2 verdubbelt het aantal gevallen in 4 dagen. Bij factor 1 is de groei gestopt.

Een andere manier om de verschuivingen naar leeftijd in de tijd te laten zien is een heatmap. Zwart betekent 0 gevallen. De schaal loopt van lichtblauw via groen en geel naar rood (waar de donkerste rode waarde staat voor het hoogste aantal op 1 dag over alle leeftijdsgroepen). (Original idea from @zorinaq)

Let op, ook hier loopt de data van de laatste dagen die getoond worden wat achter. De dagwaarden zijn gemiddelden over zeven dag.

Thumbnail

Dezelfde data, maar nu gerelateerd aan de omvang van de bevolking per leeftijdsgroep.

Thumbnail

Leeftijdsverdeling van mensen die met Covid in ziekenhuis terecht komen, per dag.

Thumbnail

En tot slot een soort van heatmap voor sterfte per week per leeftijdsgroep.

Thumbnail

Het aantal overlijdens per 100.000 inwoners per provincie. Data voor 13-maart-2020 ontbreekt (eerste sterfgeval was op 6 maart).

Thumbnail

Vervolgens het aantal gevallen per 100.000 inwoners per provincie, vanaf de eerste dag met een geval.

Thumbnail

Als we de provincies in een matrix zetten met verticaal het aantal doden per 100.000 inwoners en horizontaal het aantal gevallen, is zichtbaar dat er een redelijke samenhang is tussen de aantallen en doden. De bevolkingsomvang van provincie (grootte van de cirkel) of de mate van vergrijzing (donkerder is hoger aandeel 65+) lijkt op het eerste gezicht geen grote rol te spelen.

Thumbnail

Bronnen:

Andere pagina's elders

Doneren?
We maken deze grafieken en tools naast onze dagelijkse werkzaamheden (en soms tijdens). We verdienen er geen geld aan, het is onze bijdrage in deze uitdagende tijd.
Maar het zou ons wel wat extra ruimte geven indien u een donatie doet. Dat stellen we zeer op prijs. Dus mocht u ons werk willen waarderen, klik dan op onderstaande knop. Als ontvangende partij krijgt u dan "Itude Mobile bv" te zien, dat is het bedrijf waar Datagraver onderdeel van uit maakt.

Ook interessant om te lezen