Verloop COVID-19 Nederland

Op deze pagina verzamelen grafieken en cijfers over het verloop van de COVID-19 epidemie in Nederland.

dinsdag 7 april 2020 | Nederland, Gezondheid, COVID-19, Virus

Vooraf: we presenteren alleen maar gegevens die uit betrouwbare bronnen komen. We geven dus bijvoorbeeld alleen de geteste gevallen weer.
Tevens is het zo dat een deel van de getallen alleen maar weergeven wat het RIVM op die dag rapporteert. Bijvoorbeeld bij sterfgevallen kan het gaan over mensen die in de dagen ervoor zijn overleden. We kiezen bewust voor onze weergave omdat het voldoende de onderliggende trend zichtbaar maakt zonder dat we uren bezig zijn de data iedere dag opnieuw te corrigeren.

Allereerst het overzicht van het verloop van de gevallen, doden en gevulde IC bedden vanaf het eerste geval in Nederland.

Voor de grafiek rechtsonder met "change in IC beds" geldt dat dit het verschil is tussen het aantal bedden de dag ervoor en de dag zelf. Nu is dat steeds een positief getal (groei), ergens moet dit negatief worden (krimp).
Thumbnail

Een andere weergave laat beter zien hoe de groei van het aantal gevallen en doden in de tijd verloopt. Bij een factor 1,2 verdubbelt het aantal gevallen in 4 dagen. Bij factor 1 is de groei gestopt.

Thumbnail

Om te constateren of iemand COVID-19 heeft moet er een test uitgevoerd worden op het SARS-CoV-2 virus. Op basis van de dagstaten hebben we een overzicht gemaakt van het aantal tests en het aandeel positieve uitkomsten (positief betekent dat er inderdaad het virus is aangetroffen). Let op: Er zit soms vertraging tussen de tests en het verwerken van de rapportages bij RIVM vanuit de labs. De cijfers van de laatste twee tot drie dagen worden regelmatig naderhand nog bijgesteld.

Thumbnail

Vervolgens het aantal gevallen per 100.000 inwoners per provincie, vanaf de eerste dag met een geval. Let op, de verticale as is een logaritmische schaal. Dat betekent dat iedere stap omhoog 10 keer zoveel is. Een rechte lijn omhoog betekent daar exponentiële groei.

Thumbnail

Tot slot de situatie van Nederland in vergelijking met landen in Europa en Noord Amerika.

Thumbnail

Wilt u de ontwikkeling van Nederland vergelijken met die van andere landen, dan kunt u gebruik maken van het interactieve tool dat Innouveau voor ons ontwikkeld heeft.

Bronnen:

Andere pagina's elders