Verloop COVID-19 Nederland

Op deze pagina de collectie grafieken en cijfers over het verloop van de COVID-19 epidemie in Nederland.

dinsdag 20 oktober 2020 | Nederland, Gezondheid, COVID-19, Virus

Vooraf: we presenteren alleen maar gegevens die uit betrouwbare bronnen komen. We geven dus bijvoorbeeld alleen de geteste gevallen weer.
Tevens is het zo dat een deel van de getallen alleen maar weergeven wat het RIVM op die dag rapporteert. Bijvoorbeeld bij sterfgevallen kan het gaan over mensen die in de dagen ervoor zijn overleden. We kiezen bewust voor onze weergave omdat het voldoende de onderliggende trend zichtbaar maakt.

Daar het RIVM de laatste weken veel correctie doorvoert, maar dit alleen doet op de meest recente gegevens, kan het gebeuren dat er af en toe een onverwachtse daling zichtbaar is (bv in dodental) omdat een dubbeltelling weggehaald is. Dit is dan echter niet op de historische data gecorrigeerd.

Allereerst het overzicht van het verloop van de gevallen en doden vanaf het eerste geval in Nederland.

Thumbnail

Vervolgens het verloop van het aantal bezette IC en ziekenhuisbedden (alleen bevestigde gevallen) en het aantal mensen dat op een dag opgenomen is op respectievelijk de IC of in het ziekenhuis.
Thumbnail

Een andere weergave laat beter zien hoe de groei van het aantal gevallen en doden in de tijd verloopt. Bij een factor 1,2 verdubbelt het aantal gevallen in 4 dagen. Bij factor 1 is de groei gestopt.

Om te constateren of iemand COVID-19 heeft moet er een test uitgevoerd worden op het SARS-CoV-2 virus. Op basis van de dagstaten hebben we een overzicht gemaakt van het aantal tests en het aandeel positieve uitkomsten (positief betekent dat er inderdaad het virus is aangetroffen). Let op: Er zit soms vertraging tussen de tests en het verwerken van de rapportages bij RIVM vanuit de labs. De cijfers van de laatste dagen/week worden regelmatig naderhand nog bijgesteld.

Thumbnail

De impact van Corona op de verschillende leeftijdsgroepen en mannen/vrouwen loopt nogal uiteen. In dit overzicht combineren we verschillende cijfers naar leeftijd en geslacht. In dit overzicht houden we geen rekening met het feit dat sommige mensen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, soms meerdere keren getest wordt. En het is belangrijk de cijfers bij de oudere groepen goed in context van de omvang van die groep te plaatsen.

Thumbnail

Omdat niet iedereen getest wordt en ook niet ieder sterfgeval getest wordt, is niet met zekerheid te zeggen hoeveel mensen er precies aan overlijden. Maar op basis van de wekelijkse sterftecijfers van het CBS en het gemiddelde over de periode 2009-2018 is wel een inschatting te maken. Omdat de sterfte in NL sowieso iets oploopt (combinatie groeiende bevolking plus vergrijzing) hebben we ervoor gekozen als nullijn iets boven het gemiddelde te gaan zitten (+3%). En daarmee kunnen we de wekelijkse over/ondersterfte uitrekenen. En zo komen we tot een lopen cumulatief totaal. De sterfteregistratie loopt wat achter, dus cijfers kunnen soms nog wat bijgesteld worden. Thumbnail

Vervolgens het aantal overlijdens per 100.000 inwoners per provincie. Data voor 13-maart ontbreekt nog (eerste sterfgeval was op 6 maart).

Thumbnail

Vervolgens het aantal gevallen per 100.000 inwoners per provincie, vanaf de eerste dag met een geval.

Thumbnail

Als we de provincies in een matrix zetten met verticaal het aantal doden per 100.000 inwoners en horizontaal het aantal gevallen, is zichtbaar dat er een redelijke samenhang is tussen de aantallen en doden. De bevolkingsomvang van provincie (grootte van de cirkel) of de mate van vergrijzing (donkerder is hoger aandeel 65+) lijkt op het eerste gezicht geen grote rol te spelen.

Thumbnail

Op basis van de RIVM cijfers kunnen we ook per leeftijdsgroep aangeven welk aandeel van de mensen waarbij het virus is geconstateerd momenteel overlijdt aan de gevolgen. Dit heet de "Naïve Case Fatality Rate". Het "naïve" is omdat we nog in de epidemie zelf zitten en er nog mensen ziek zijn waarvan nu nog niet bekend is of ze zullen genezen of overlijden.

Thumbnail

Met diezelfde cijfers en de cijfers over de omvang van de bevolking per leeftijdsgroep, kunnen we ook zichtbaar maken hoeveel bevestigde gevallen er zijn per 100.000 inwoners in iedere leeftijdsgroep:

Thumbnail

Maar omdat er in het voorjaar onvoldoende getest werd, is dit beeld wat vertekend. Daarom hebben we ook een vergelijking gemaakt van de NCFR voor en na 1 juli.

Thumbnail

En tevens hebben we de tellingen van na 1 juli ook apart in verhouding tot de omvang van de bevolkingsgroep geplaatst.

Thumbnail

Een andere invalshoek is de verdeling van de positieven testen naar leeftijdsgroep, in de tijd uitgezet. De hoeveelheid tests en de doelgroep van de tests verschuift in de tijd. De laatste weken valt op dat er een stevige verschuiving is naar de groep onder de 50. Mogelijk hangt dit samen met de effecten van het versoepelen van de maatregelen zoals voor horeca en scholen.
Let op, dit zijn alleen bevestigde, positieve, gevallen. Het zegt niets over de relatieve ernst van de besmetting.

Thumbnail

Maar het is goed om ook dit weer in perspectief te plaatsen. Want de verdeling zegt niet zoveel over de absolute aantallen. Daarom ook onderstaande versie.

Thumbnail

Een andere manier om de verschuivingen naar leeftijd in de tijd te laten zien is een heatmap. Zwart betekent 0 gevallen. De schaal loopt van lichtblauw via groen en geel naar rood (waar de donkerste rode waarde staat voor het hoogste aantal op 1 dag over alle leeftijdsgroepen). (Original idea from @zorinaq)

Let op, ook hier loopt de data van de laatste dagen die getoond worden wat achter.

Thumbnail

Dezelfde data, maar nu gerelateerd aan de omvang van de bevolking per leeftijdsgroep.

Thumbnail

En tot slot een soort van heatmap voor sterfte per week per leeftijdsgroep.

Thumbnail

Wilt u de ontwikkeling van Nederland vergelijken met die van andere landen, dan kunt u gebruik maken van het interactieve tool dat Innouveau voor ons ontwikkeld heeft.

Bij Flourish hebben we een interactieve grafiek gemaakt met de herkomst van de besmettingen. Klik opties aan/uit om de y-as te laten schalen.
Plus een bar chart race voor alle geïdentificeerde herkomstgevallen de afgelopen weken.

Bronnen:

Andere pagina's elders

Doneren?
We maken deze grafieken en tools naast onze dagelijkse werkzaamheden (en soms tijdens). We verdienen er geen geld aan, het is onze bijdrage in deze uitdagende tijd.
Maar het zou ons wel wat extra ruimte geven indien u een donatie doet. Dat stellen we zeer op prijs. Dus mocht u ons werk willen waarderen, klik dan op onderstaande knop. Als ontvangende partij krijgt u dan "Itude Mobile bv" te zien, dat is het bedrijf waar Datagraver onderdeel van uit maakt.

Ook interessant om te lezen