Verloop temperatuurrecords De Bilt

DATA VAN DE DAG - Het einde van 2015 viel op door de warme decembermaand. Maar hoeveel dagrecords werden er eigenlijk gebroken in 2015 en hoe verhoudt zich dat tot het verleden.

zondag 3 januari 2016 | DVDD, Klimaat, Weer

Sinds 1988 zijn de warmterecords in de meerderheid

Om dat te bepalen hebben we van het KNMI de dataset met dagmetingen vanaf 1901 voor De Bilt opgehaald.
Daarin kijken we naar de minimum (TN), maximum (TX) en gemiddelde (TG) temperatuur van iedere dag. En vanaf het eerste jaar bepalen we dan of een van die drie metingen ofwel lager is dan in alle voorgaande jaren (een koud record) ofwel hoger is dan in alle voorgaande jaren (een warm record). Dat tellen we dan per jaar op (koud bij koud, warm bij warm).

Daarmee is bovenstaande grafiek geproduceerd. Omdat de metingen lopen vanaf 1901, worden er in de eerste jaren heel veel records gebroken. Dat is statistisch gezien onvermijdelijk. Daarom tonen we pas de gegevens vanaf 1950.

Daar blijkt echter wel duidelijk uit dat sinds 1988 de warmterecords in de meerderheid zijn. En 2015 gaat daar in mee. Met 43 warmterecords komt het in de buurt van 2006, toen waren het er 44. Alleen in 1990 waren het er nog meer: 47.

Onder hebben we de verhouding tussen de twee type records als verdeling naar 100% weergegeven.

Noot:
Statistisch gezien zouden er steeds minder records moeten komen bij gelijkblijvende omstandigheden.

Ook interessant om te lezen

Climate change made tangible

FUN - In a conversation with our daughter the question rose if you could feel the climate change. We explained the changes are very slow and you need a lot of data to actually measure it.
Well... can't you feel the data somehow?

zondag 3 januari 2016 | DVDD, Klimaat, Weer

Hoe vaak valt er neerslag?

DATA AANVRAAG - Na alweer een paar verregende dagen kwam de vraag tot ons of er nu vaker neerslag viel dan gemiddeld. Eenvoudige vraag, eenvoudig antwoord: ja.

zondag 3 januari 2016 | DVDD, Klimaat, Weer