Verloop tijdens historie Top2000

De Top2000 is al meer dan 20 jaar oud. Een poging van ons om het verloop van de nummers in de loop der tijd in kaart te brengen, leverde niet het gewenste resultaat op. Toch delen we het graag, inclusief de data. Wellicht dat anderen een betere visualisatie kunnen realiseren.

zondag 29 december 2019 | Cultuur, Muziek

In 2009 vonden de meeste wisselingen plaats

Uitgangspunt voor deze analyse was dat nummers uit de top2000 maar in een paar "toestanden" kunnen verkeren. En de verwachting was dat met een Sankey diagram eenvoudig de verschillende toestanden gegroepeerd per jaar weergegeven konden worden (groepen met "nu in de top2000" en groepen erbuiten). Helaas bleken de beschikbare tools weinig flexibel in het manipuleren van de volgorde en opmaak.

Met Flourish hebben we uiteindelijk het beste resultaat geboekt.

Helaas lukte het dus niet om alle nummers die in een bepaald jaar zitten boven te krijgen en de rest er onder. En het was niet mogelijk de labels van de jaren erboven te plaatsen. U zult dus met de hand moeten tellen.

Door met de muis over de balken heen te gaan kunt u wel het verloop zien (zie voorbeeld onder).

De indeling is als volgt:

  • Alle = Nummers komen in alle voorgaande edities voor
  • Vaker = Nummers komen in een of meerdere voorgaande edities voor, maar niet alle
  • Nieuw = Dat jaar nieuw in de lijst
  • Parkeerplaats = Nummers stonden eerder in de lijst en komen later weer een keer terug, maar in dat jaar niet
  • Uitgang = Nummers zijn uit de lijst en komen daarna niet meer terug

In de 21 edities zijn er bij elkaar 4506 nummers geteld. Het jaar met relatief het grootste aantal mutaties (na de twee beginjaren) is 2009.

Met dank aan Pino112, alwaar we de data vandaan gehaald hebben. Alle bewerkingen zijn uitgevoerd met Python.

Alhier het bronbestand voor de Sankey. Gaarne credits bij gebruik.

Ook interessant om te lezen